Producten / Omschrijving cement

Cement en beton zijn onlosmakelijk verbonden, met elkaar en met bouwen.

Cement is ons vak!

Cemminerals produceert een breed gamma kwaliteitsvolle genormaliseerde cementsoorten welke aan alle ontwikkelingen van de bouw en onze klanten beantwoorden of het nu gaat om betoncentrales, prefabricatiefabrieken, chapewerken of groothandels.

Wat is cement?

Cement is een universeel bouwmateriaal dat wordt toegepast in de woningbouw, de utiliteitsbouw, de wegenbouw en andere infrastructuurwerken. Bijna alle bouwwerken beginnen én eindigen met cement; bij de start voor funderingen van beton tot en met de afwerking.

Cement is immers een hydraulisch bindmiddel: uit de chemische reactie van een fijngemalen anorganische stof met water ontstaat een kunstmatig mineraal, nl. cementsteen.

Hoe fijner het cementpoeder, hoe sneller deze scheikundige reactie verloopt (hydratatie). Hydratatie is een exotherme reactie, d.w.z. er komt warmte vrij. De verharding gebeurt zowel onder water als in de lucht, het reactieproduct behoudt na verharding zijn sterkte en stabiliteit.

Traditioneel gezien zijn er de cementtypes volgens de geharmoniseerde norm EN 197-1, aangeduid met CEM I tot en met CEM V.  De cementtypes verschillen onderling van elkaar in hun samenstelling. In het kader van de klimaatopwarming is er na onderzoek de mogelijkheid om andere cementtypes te vervaardigen met minder grote ecologische voetafdruk.  Zo werden er meer CEM II varianten mogelijk en werd er zelfs een nieuw cementtype CEM VI in het leven geroepen.

Hieronder een samenvatting van de verschillende cementtypes.

CEM I

portlandcement met maximaal 5% andere stoffen.

CEM II

allerlei mengvormen van portlandcement met de andere cementbestanddelen

CEM III

hoogoven/portlandcement-mengsel in 3 klassen: A,B en C; waarbij CEM III/A de minste (40%) en CEM III/C de meeste (90%) hoogovenslak bevat.

CEM IV

puzzolaancementsoort, met mengsels van portlandcement en puzzolanen

CEM V

composietcementen, met mengsels van portlandcement, hoogovenslak en puzzolanen.

CEM VI

allerlei mengvormen van portlandcement met de andere cementbestanddelen met minder klinker dan de CEM II

De sterkteontwikkeling van een cement wordt niet alleen bepaald door de samenstelling maar ook door de maalfijnheid, ingedeeld in klassen (32,5 - 42,5 - 52,5). Deze indeling gebeurt op basis van een drukproef na 28 dagen. Binnen elke sterkteklasse bepalen de prestaties op jonge leeftijd het onderscheid tussen de ‘Normale’ (N) en de ‘Snelle’ (R) versie.

De sterkteaanduiding van cement heeft slechts beperkte invloed op de te behalen sterkte van beton of mortels. Dit omdat een betonspecie met o.a. een lagere water-cement-factor (verhouding cement ten opzichte van water) kan worden aangemaakt dan de mortelspecie, die wordt gebruikt voor de sterkteclassificatie van cement. Ook de opbouw van het toeslagmateriaal heeft invloed op de uiteindelijke sterkte van beton. De sterkteklasse van cement is daarom niet direct terug te voeren tot een maximale sterkteklasse voor beton of mortel.

Scroll naar boven