Duurzaamheid

Via deze rubriek kan u lezen hoe men bij Cemminerals streeft naar een zo duurzaam mogelijk product.

Duurzaam aankoopbeleid

Cemminerals streeft naar zo laag mogelijke totale kosten van aangekochte goederen, diensten of aannemingen, met behoud van maximale kwaliteit, betrouwbaarheid, kennis, veiligheid, sociaal, milieubewustheid met naleving van de Belgische en Europese wetgeving met in het bijzonder de arbeidsvoorwaarden en welzijn van de medewerkers op het werk. Cemminerals heeft een duidelijke visie op zijn relaties met leveranciers: wij willen een duurzame relatie ontwikkelen die voor alle partijen gunstig is.

Pijlers van het aankoopbeleid

  • Een objectieve selectie- en toewijzingsprocedure :
  • Jaarlijkse evaluatie met bijhorend actieplan naar het jaar dat volgt
  • Monitoring van de prestaties
  • Interne opleiding inzake verantwoord aankopen

Energie en klimaatbeleid

Cemminerals verbindt er zich toe om de GHG-emissie te monitoren, jaarlijks te evalueren en te bestuderen hoe verbeteringen te realiseren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie scopes:

Scope 1

alle uitstoot die direct het gevolg is van eigen activiteiten, zoals de uitstoot van onze eigen fabriek, wiellader of eigen gasgebruik (gasboiler)

Scope 2

de indirecte emissies voor de energie die is ingekocht, bijvoorbeeld van een elektriciteitsbedrijf. De emissie vindt dan plaats bij het opwekken van de elektriciteit

Scope 3

alle overige emissies als gevolg van de activiteiten van het bedrijf, zoals de uitstoot van transport.

Wetenschappelijk onderbouwde CO2 doelstelling

Cemminerals is lid van een gemeenschap van bedrijven welke zich engageren om een wetenschappelijk onderbouwde CO2 doelstelling na te streven. De doelstelling om de opwarming onder de 2°C te behouden lukt indien iedereen zijn “scope 1 & scope 2” met 30% vermindert tegen 2030. Voor meer informatie over de gemeenschap: Companies taking action - Science Based Targets

Wetenschappelijke onderbouwde doelstelling

Publicatie van de KPI’s

Gemiddeld klinkergehalte per ton cement

Evolutie klinkerfactor

Gemiddeld verbruik secundaire grondstoffen per ton cement

Secundaire grondstoffen

Incidenten

2020 : 0
2021 : 0
2022 : 0

Verbruik drinkbaar water

2019 : 3,3 liter per ton
2020 : 1,1 liter per ton
2021 : 0,6 liter per ton

% eigen hernieuwbare energie

2020 : 0
2021 : 0
2022 : 0

CO2 emissie

Afbeelding4

Beleid inzake het vermijden van belangrijke nationale sites

Cemminerals verbindt er zich toe om geen enkele operatie uit te voeren op belangrijke sites zijnde bijvoorbeeld: nationaal erfgoed, werelderfgoed, …

Scroll naar boven