Duurzaamheid

Via deze rubriek kan u lezen hoe men bij Cemminerals streeft naar een zo duurzaam mogelijk product.

Duurzaam aankoopbeleid

Cemminerals streeft naar zo laag mogelijke totale kosten van aangekochte goederen, diensten of aannemingen, met behoud van maximale kwaliteit, betrouwbaarheid, kennis, veiligheid, sociaal, milieubewustheid met naleving van de Belgische en Europese wetgeving met in het bijzonder de arbeidsvoorwaarden en welzijn van de medewerkers op het werk. Cemminerals heeft een duidelijke visie op zijn relaties met leveranciers: wij willen een duurzame relatie ontwikkelen die voor alle partijen gunstig is.

Pijlers van het aankoopbeleid

  • Een objectieve selectie- en toewijzingsprocedure :
  • Jaarlijkse evaluatie met bijhorend actieplan naar het jaar dat volgt
  • Monitoring van de prestaties
  • Interne opleiding inzake verantwoord aankopen

Energie en klimaatbeleid

Cemminerals verbindt er zich toe om de GHG-emissie te monitoren, jaarlijks te evalueren en te bestuderen hoe verbeteringen te realiseren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie scopes:

Scope 1

alle uitstoot die direct het gevolg is van eigen activiteiten, zoals de uitstoot van onze eigen fabriek, wiellader of eigen gasgebruik (gasboiler)

Scope 2

de indirecte emissies voor de energie die is ingekocht, bijvoorbeeld van een elektriciteitsbedrijf. De emissie vindt dan plaats bij het opwekken van de elektriciteit

Scope 3

alle overige emissies als gevolg van de activiteiten van het bedrijf, zoals de uitstoot van transport.

Wetenschappelijk onderbouwde CO2 doelstelling

Uit LCA rapporten wordt geconcludeerd dat 90% van de CO2 emissie direct gelinkt is aan het verbruik van klinker. Cemminerals vertaalt zijn CO2 emissie doelstelling om die reden naar het percentage klinker welke verbruikt wordt doorheen het gamma. In het startjaar 2019 heeft was het klinkerverbruik goed voor 66,5% van al de grondstoffen. De doelstelling is dat dit in 2030 zakt naar 50%. Jaarlijks worden er evaluaties gemaakt teneinde de doelstelling met zekerheid te behalen.

Doelstelling_klinker

Publicatie van de KPI’s

Gemiddeld klinkergehalte per ton cement

Evolutie_klinker

Gemiddeld verbruik secundaire grondstoffen per ton cement

Verbruik_secundairegrondstoffen

Incidenten

2020 : 0

Verbruik drinkbaar water

2020 : 0,23 liter per ton

% eigen hernieuwbare energie

2020 : 0

CO2 emissie

Jaar 2020

CO2Emissie

Beleid inzake het vermijden van belangrijke nationale sites

Cemminerals verbindt er zich toe om geen enkele operatie uit te voeren op belangrijke sites zijnde bijvoorbeeld: nationaal erfgoed, werelderfgoed, …

Scroll naar top