Producten / Kwaliteit & Technische voorlichting

Op deze pagina vindt u de nodige prestatieverklaringen en certificaten terug.

Prestatieverklaringen (DOP) en Certificaten

Per 1 juli 2013 is de Europese Bouwproducten Verordening (EU) Nr. 305/2011 (CPR) van kracht. Voor bouwproducten die onder een Europees geharmoniseerde norm vallen is het aanbrengen van CE-markering verplicht.

Cement moet voldoen aan de geharmoniseerde norm EN 197-1: 2011. Om CE-markering op zijn product te mogen aanbrengen is de fabrikant zoals Cemminerals verplicht een prestatieverklaring op te stellen. In deze prestatieverklaring worden de toepassingsmogelijkheden en de bijbehorende prestaties van het bouwproduct, in dit geval cement, vastgelegd.

Certificaten per type cement

Scroll naar boven