Producten / Kwaliteit & Technische voorlichting

Op deze pagina vindt u de nodige prestatieverklaringen en certificaten terug.

Prestatieverklaringen (DOP) en Certificaten

Per 1 juli 2013 is de Europese Bouwproducten Verordening (EU) Nr. 305/2011 (CPR) van kracht. Voor bouwproducten die onder een Europees geharmoniseerde norm vallen is het aanbrengen van CE-markering verplicht.

Cement moet voldoen aan de geharmoniseerde norm EN 197-1: 2011. Om CE-markering op zijn product te mogen aanbrengen is de fabrikant zoals Cemminerals verplicht een prestatieverklaring op te stellen. In deze prestatieverklaring worden de toepassingsmogelijkheden en de bijbehorende prestaties van het bouwproduct, in dit geval cement, vastgelegd.

Certificaten per type cement

CEM I

Portlandcement met maximaal 5% andere stoffen.

CE

Binnenkort beschikbaar

BENOR

Binnenkort beschikbaar

KOMO

Binnenkort beschikbaar

DOP

Binnenkort beschikbaar

SDS

Binnenkort beschikbaar

 

CEM II

Allerlei mengvormen van portlandcement met bijvoorbeeld leisteen, vliegas, hoogovenslak… minimaal 65% portlandcement.

CE

Binnenkort beschikbaar

BENOR

Binnenkort beschikbaar

KOMO

Binnenkort beschikbaar

DOP

Binnenkort beschikbaar

SDS

Binnenkort beschikbaar

 

 

CEM III

Hoogoven/portlandcement-mengsel in 3 klassen: A,B en C; waarbij CEM III/A de minste (40%) en CEM III/C de meeste (90%) hoogovenslak bevat.

CE

Binnenkort beschikbaar

BENOR

Binnenkort beschikbaar

KOMO

Binnenkort beschikbaar

DOP

Binnenkort beschikbaar

SDS

Binnenkort beschikbaar

 

 

CEM IV

Puzzolaancementsoorten (dit type cement wordt in België niet geproduceerd).

CE

Binnenkort beschikbaar

BENOR

Binnenkort beschikbaar

KOMO

Binnenkort beschikbaar

DOP

Binnenkort beschikbaar

SDS

Binnenkort beschikbaar

 

 

CEM V

Composietcementen, met mengsels van portlandcement, hoogovenslak en puzzolanen.

 

CE

Binnenkort beschikbaar

BENOR

Binnenkort beschikbaar

KOMO

Binnenkort beschikbaar

DOP

Binnenkort beschikbaar

SDS

Binnenkort beschikbaar

 

 

Scroll naar top